Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Nabór wniosków o przyznanie środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE OD DNIA 13.08.2018 r. DO DNIA 24.08.2018 r.

Wstrzymanie wydawania i przyjmowania wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży dla osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ze środków PFRON.

Wznowienie naboru wniosków - skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że od dnia 12.07.2018 r. wznawia się przyzwanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. Osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy oraz poszukujące pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie do kwoty 4.000,00 zł kosztów szkolenia indywidualnego. W przypadku szkolenia droższego, gdy jego...

Nabór wniosków - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej REZERWA

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych* w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 zł. W ramach zawartej umowy wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co...

Nabór wniosków - prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że od dnia 04.07.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach: środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w...

Nabór wniosków - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej POW ER

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku wznawia nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1...

Nabór wniosków - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku wznawia nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej...

Nabór wniosków - szkolenie indywidualne 45+

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że osoby bezrobotne w wieku 45 lat i powyżej z ustalonym I lub II profilem pomocy mogą ubiegać się o sfinansowanie do kwoty 4.000,00 zł kosztów szkolenia indywidualnego. W przypadku szkolenia droższego, gdy jego koszt przewyższać będzie wysokość finansowania, Wnioskodawca będzie zobowiązany we własnym...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że wstrzymuje się wydawanie i przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych poniżej 45 roku życia. Powyższe podyktowane jest wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. W momencie otrzymania dodatkowych środków finansowych na szkolenia...

Nabór wniosków - staże RPO

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 5 miesięcy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII...

Nabór wniosków - staże 45+

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych na okres 4 miesięcy w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE OD DNIA 14.06.2018 r. DO DNIA 27.06.2018 r.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że wstrzymuje się wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia. Powyższe podyktowane jest wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że z dniem 17.05.2018r. wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentów do zmieniających się przepisów.

Nabór wniosków - bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje osoby bezrobotne do 30 roku, dla których ustalono I lub II profil pomocy, o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu stażowego od dnia 16.05.2018 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Nabór wniosków - roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że od dnia 14.05.2018r. do dnia 25.05.2018r. będzie prowadzony nabór wniosków o organizację robót publicznych. Kwota refundacji 1600,00 zł + składki ZUS od tej kwoty przez okres do 4 miesięcy.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Osobie bezrobotnej posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bon zatrudnieniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

Nabór wniosków - staże RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII...

Nabór wniosków - staże POW ER

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Nabór wniosków - staże PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że posiada środki finansowe z PFRON na organizację staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Nabór wniosków - bon na zasiedlenie PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę