Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV)”

Aktualnie prowadzone nabory

  • Nabór wniosków - bon na zasiedlenie

    Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę