Zasady i terminarz wypłacania świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Nagłówek

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

ZMIANA TERMINU WYPŁAT ŚWIADCZEŃ z 12.11.2018 r. na 13.11.2018 r.

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, na mocy którego dzień 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, iż wszystkie stypendia oraz zasiłki dla osób bezrobotnych za miesiąc październik 2018 r. będące do odbioru w dniu 12.11.2018 r. będą wypłacone w dniu 13.11.2018 r. w kasie Banku Spółdzielczego w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2 w godzinach od 800 do 1430. Ustalony wcześniej termin odbioru w/w świadczeń na dzień 12.11.2018 r. jest nieaktualny. 


Odbiór zasiłków i innych świadczeń odbywa się osobiście w kasie:
Banku Spółdzielczego w Kłobucku
przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2
w godzinach od 800 do 1430.

 

Terminy wypłat stypendiów

LISTY WYPŁAT STYPENDIÓW 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
LISTA KOS3 8 8 8 9 8 8 9 8 10 8 8 10
LISTA PAS, RPO, PFRO, RE30 9 9 9 10 9 11 10 9 11 9 9 11
LISTA BAK, PERS, CZAS, RE50, BON 10 12 12 11 10 12 11 10 12 10 12 12
LISTA LOS, NAUK, RE49, LIS, MIŚ 11 13 13 12 11 13 12 13 13 11 13 13
LISTA MAK1, PZT, RE25 12 14 14 13 14 14 13 14 14 12 14 14
LISTA KOREKCYJNA 22 22 22 23 22 22 23 22 21 22 22 21
 

Terminy wypłat zasiłków dla bezrobotnych oraz dodatków aktywizacyjnych

LISTY WYPŁAT ZASIŁKÓW 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
LISTA 1 8 8 8 9 8 8 9 8 10 8 8 10
LISTA 100 9 9 9 10 9 11 10 9 11 9 9 11
LISTA 102 10 12 12 11 10 12 11 10 12 10 12 12
LISTA 105 11 13 13 12 11 13 12 13 13 11 13 13
LISTA 106 12 14 14 13 14 14 13 14 14 12 14 14
LISTA KOREKCYJNA 22 22 22 23 22 22 23 22 21 22 22 21

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę