Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w okresie 01.01.2012r. – 31.01.2013r. projekt konkursowy pn. „Szansa na lepsze jutro"

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w 2012 r. projekt konkursowy pn. „Wspólnie do celu – III"

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę