Rejestracja elektroniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Nagłówek

Rejestracja elektroniczna

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet odbywa się za pośrednictwem strony

 

www.praca.gov.pl

 

 1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.
 •  W celu z zgłoszenia do rejestracji należy wypełnić elektroniczny formularz, a system wyznaczy termin zgłoszenia się do rejestracji w urzędzie w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania danych.
 • Zgłoszenie do rejestracji przez internet nie jest rejestracją -  dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie.
 • Rejestracja następuje z dniem zgłoszenia się w wyznaczonym przez system terminie (dzień-godzina), w celu potwierdzenia wprowadzonych danych, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.
 • Dokumenty (oryginały i kserokopie) wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty w powiatowym urzędzie pracy.
 • Ten tryb rejestracji nie wymaga podpisania wniosku o dokonanie rejestracji kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • W celu dokonania zgłoszenia do rejestracji internetowej nie jest wymagane wcześniejsze założenie konta na portalu www.praca.gov.pl.
Rejestracja przebiegnie bez zbędnego oczekiwania, bez pobierania numeru z kolejkomatu - bezpośrednio na wyznaczonym stanowisku.
W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w powyższym terminie, dane przekazane przez osoby są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia, a osoba nie pozostaje zarejestrowana.
 1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy – pełna rejestracja elektroniczna. 
 • Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie - dniem rejestracji jest data zarejestrowania wniosku.
 • Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji.
  Wezwanie na wyznaczony termin wraz z decyzją dot. ustalenia statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku urząd wysyła za pośrednictwem systemu praca.gov.pl lub listownie.
 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Wniosek o założenie profilu ePUAP można złożyć poprzez stronę: http://epuap.gov.pl
Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie. Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie zostanie zarejestrowana, a zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:
 1. nieprzedłożenia odpowiednich dokumentów,
 2. odmowy przekazania wymaganych danych, lub
 3. odmowy poświadczenia przekazanych odpowiednich danych i oświadczeń, lub
 4. nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z powyższych  podpisów, lub
 5. niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w ustalonym terminie. 
Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w ankiecie system zaklasyfikuje Państwa do zarejestrowania jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Status osoby bezrobotnej uprawnia m.in. do pobierania świadczeń, korzystania z form aktywizacji oferowanych przez urząd oraz do ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę