Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Nabór II - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę