Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Aktualności i wydarzenia

 • Nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej - przypomnienie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku przypomina, iż w ramach Tarczy Antykryzysowej nadal trwają następujące nabory: nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców , nabór wniosków - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów...

 • Wstrzymanie naboru wniosków - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.   W momencie posiadania dodatkowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy,...

 • Nabór wniosków - staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych na okres 3 miesięcy  w ramach środków Funduszu Pracy.     NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE od dnia 03.09.2020r. do dnia 11.09.2020 r.    / wnioski złożone przed lub po wskazanym...

 • Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Nabór wniosków   o  przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w ramach priorytetów MRPiPS ustalonych na rok 2020. SKŁADANY WNIOSEK MUSI MIEŚCIĆ SIĘ W OBSZARZE PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z PRIORYTETÓW  wydatkowania ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2020 rok: Priorytet...

 • UWAGA!!! Ważna informacja dotycząca umorzenia pożyczek

  Zgodnie z "Tarczą Antykryzysową 4.0", która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. pożyczkobiorcy, którzy otrzymali jednorazowo pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 5 000,00 zł, nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Warunkiem umorzenia będzie prowadzenie przez...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i wydarzenia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę