Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Aktualności i wydarzenia

 • WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMORZENIA POŻYCZEK

  Zgodnie z "Tarczą Antykryzysową 4.0", która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. pożyczkobiorcy, którzy otrzymali jednorazowo pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 5 000,00 zł, nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Warunkiem umorzenia będzie prowadzenie przez mikroprzedsiębiorcę działalności...

 • Wstrzymanie naboru wniosków - doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku z dniem 07.08.2020 r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powyższe spowodowane jest wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.

 • Nabór wniosków - prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku wznawia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Nabór prowadzony będzie od dnia 04.08.2020 r. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 • Nabór wniosków - doposażenie stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych 4 osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy.

 • Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w ramach priorytetów MRPiPS ustalonych na rok 2020.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i wydarzenia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę