Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Aktualności i wydarzenia

 • Nabór wniosków - bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

 • Nabór wniosków - bon na zasiedlenie Fundusz Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje osoby bezrobotne do 30 roku życia, o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy.

 • Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bon na zasiedlenie PO WER

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Powyższe podyktowane jest wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

 • EUROPEJSKI DZIEŃ PRACODAWCÓW

  UWAGA PRACODAWCO !!! POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU SERDECZNIE ZAPRASZA NA „EUROPEJSKI DZIEŃ PRACODAWCÓW”. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W PUP W KŁOBUCKU (SALA 201 , I PIĘTRO).

 • Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”

  Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i wydarzenia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2019r.

Wykres stopa bezrobocia październik 2019 rok
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę