Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Aktualności i wydarzenia

 • PUP w Kłobucku w gronie najlepszych urzędów w kraju

  Po raz kolejny Małgorzata Szymanek - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku odebrała dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku nagrodę za zajęcie I-go miejsca w województwie śląskim i czołowego miejsca w kraju w kategorii: Uzyskanie w 2019 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych wobec osób bezrobotnych – w szczególności...

 • Nabór wniosków - bon zatrudnieniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór prowadzony będzie od dnia 17.02.2020 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 • Nabór wniosków - prace interwencyjne

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że od dnia 17.02.2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Refundacja przysługuje w kwocie 810,00 zł + składki ZUS od tej kwoty przez okres do 5 miesięcy.

 • Nabór wniosków - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że od dnia 17.02.2020r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

 • Nabór wniosków - doposażenie stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych 9 osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000,00 zł.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i wydarzenia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę