Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Aktualności i wydarzenia

Nabór wniosków - bon na zasiedlenie PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 7 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER. Nabór prowadzony...

Wstrzymanie wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że z dniem 03.10.2018 r. wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Work@PL - Praca w Polsce

Work@PL to wydarzenie o charakterze targów pracy on-line, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eu.

Nabór wniosków - bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje osoby bezrobotne do 30 roku, dla których ustalono I lub II profil pomocy, o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy.

Nabór wniosków - KFS (rezerwa)

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). SKŁADANY WNIOSEK MUSI MIEŚCIĆ SIĘ W OBSZARZE PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z PRIORYTETÓW wydatkowania ustalonych przez Radę Rynku Pracy na 2018 rok

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i wydarzenia

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę