Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Aktualności i wydarzenia

Wstrzymanie naboru wniosków - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powyższe podyktowane jest wyczerpaniem środków finansowych na realizację tego zadania w ramach ogłoszonego naboru.

Wstrzymanie naboru wniosków - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)” PO WER. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że z dniem 20 listopada 2018 r. wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie...

EUROPEJSKI DZIEŃ PRACODAWCÓW

UWAGA PRACODAWCO !!! POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU SERDECZNIE ZAPRASZA NA „EUROPEJSKI DZIEŃ PRACODAWCÓW”. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 8 LISTOPADA 2018 R. W PUP W KŁOBUCKU (SALA 201 , I PIĘTRO).

Nabór wniosków - bon na zasiedlenie PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 7 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER. Nabór prowadzony...

Wstrzymanie wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że z dniem 03.10.2018 r. wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i wydarzenia

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę