Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w okresie 01.01.2012r. – 31.01.2013r. projekt konkursowy pn. „Szansa na lepsze jutro"

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w 2012 r. projekt konkursowy pn. „Wspólnie do celu – III"

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w okresie 01.11.2011 r. – 31.10.2012 r. projekt konkursowy pn. „Nowe perspektywy"

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w okresie 01.11.2011 r. – 31.05.2012 r. projekt konkursowy pn. „Droga do kwalifikacji"

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę